หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สกิลของ Amun-Ra

ชื่อสกิล Path of Destruction

รายละเอียด ปล่อยลูกไฟเมเทโอลงพื้น ทำให้ศัตรูโดยรอบในระยะ 300 ของสกิลติดสถานะมึนงง 1 วินาที ผู้ใช้จะสูญเสียพลังชีวิต 15% ในการใช้สกิล แต่ถ้าเดินเข้าไปในบริเวณที่ลูกไฟตกจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต 5%
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สร้างความเสียหาย 110 หน่วย ผู้ใช้เคลื่อนที่เร็วขึ้น 20 หน่วย 6 วินาที 0 12.00
2 สร้างความเสียหาย 180 หน่วย ผู้ใช้เคลื่อนที่เร็วขึ้น 40 หน่วย 6 วินาที 0 11.00
3 สร้างความเสียหาย 250 หน่วย ผู้ใช้เคลื่อนที่เร็วขึ้น 60 หน่วย 6 วินาที 0 10.00
4 สร้างความเสียหาย 320 หน่วย ผู้ใช้เคลื่อนที่เร็วขึ้น 80 หน่วย 6 วินาที 0 9.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Ignite

รายละเอียด ระเบิดไฟสร้างความเสียหายแก่ศัตรูรอบๆตัว หลังจากกดใช้ 1.5 วินาที เป้าหมายจะได้รับความเสียหายและเคลื่อนที่ช้าลง 3 วินาที โดยผู้ใช้จะเสียพลังชีวิต 12% ของพลังชีวิตทั้งหมด
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สร้างความเสียหาย 80 หน่วย และอีก 6% ของพลังชีวิตผู้ใช้สกิล มีผลให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 12% 0 12.00
2 สร้างความเสียหาย 120 หน่วย และอีก 6% ของพลังชีวิตผู้ใช้สกิล มีผลให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 18% 0 10.00
3 สร้างความเสียหาย 160 หน่วย และอีก 6% ของพลังชีวิตผู้ใช้สกิล มีผลให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 24% 0 8.00
4 สร้างความเสียหาย 200 หน่วย และอีก 6% ของพลังชีวิตผู้ใช้สกิล มีผลให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 32% 0 6.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Ashes to Ashes

รายละเอียด เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตและเมื่อถูกโจมตีจะ ปล่อยไฟลงบนพื้น สร้างความเสียหายให้กับศัตรูรอบตัว และเพิ่มความเร็วในการโจมตี โดยสะสมชาร์จได้จากการถูกโจมตี
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 ฟื้นฟูพลังชีวิต 1 หน่วย เมือ่ถูกโจมตีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 20 และศัตรูรอบตัวในระยะ 350 จะได้รับความเสียหาย 20 หน่วยต่อวินาที 0 0.00
2 ฟื้นฟูพลังชีวิต 2 หน่วย เมือ่ถูกโจมตีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 30 และศัตรูรอบตัวในระยะ 350 จะได้รับความเสียหาย 30 หน่วยต่อวินาที 0 0.00
3 ฟื้นฟูพลังชีวิต 3 หน่วย เมือ่ถูกโจมตีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 40 และศัตรูรอบตัวในระยะ 350 จะได้รับความเสียหาย 40 หน่วยต่อวินาที 0 0.00
4 ฟื้นฟูพลังชีวิต 4 หน่วย เมือ่ถูกโจมตีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 50 และศัตรูรอบตัวในระยะ 350 จะได้รับความเสียหาย 50 หน่วยต่อวินาที 0 0.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Pyroclasmic Rebirth

รายละเอียด เมื่อโดนโจมตีจนตาย Amun-Ra จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง โดยได้รับพลังชีวิต 50% พร้อมจะระเบิดสร้างความเสียหายให้กับศัตรูรอบตัว
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สร้างความเสียหาย 10% จากพลังโจมตี 50 300.00
2 สร้างความเสียหาย 20% จากพลังโจมตี 50 220.00
3 สร้างความเสียหาย 30% จากพลังโจมตี 50 140.00
หมายเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น